pH indikatorske trakice - 100 listića

Namjena: služi za mjerenje kiselosti/lužnatosti tekućina
Količina: 100 listića
Mjerenje: pH skala od 5,6 do 8,0 (razmaci od 0,3)
Uputa za uporabu: staviti listić indikatora u tekućinu, listić se odmah oboji i njegova se boja može usporediti (očitati) s priloženom skalom u boji

pH indikatori
pH indikator služi za mjerenje zakiseljenosti organizma. Stupanj zakiseljenosti brzo se može saznati mjerenjem pH vrijednosti mokraće.

Mjerni listići mjere vrijednosti od 5,6 do 8,0 u intervalima od 0,3. Paket sadrži 100 listića u kojem se nalazi skala boja za uspoređivanje.

Preuzmite 24-satnu skalu unosa vrijednosti: http://www.omegalan.info/pdfs/pH-dnevna-skala_2x.pdf


90.00 kn